راه اندازی کمپرسور های تک فاز کولر گازی با رله استارت ولتاژی به همراه خازن دائم کار و استارت

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران. 

امروز قصد داریم تا در خدمت شما باشیم در خصوص موضوع راه اندازی کمپرسور های تک فاز کولر گازی با رله استارت ولتاژی به همراه خازن دائم کار و استارت. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
فلومتر یا دبی سنج در سیستم پکیج

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران. امروز قصد داریم تا در خدمت شما باشیم در خصوص موضوع فلومتر یا دبی سنج در سیستم پکیج. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
شاخص های انتخاب اواپراتور در سیستم سردخانه

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم کرج بوران. امروز قصد داریم تا در خدمت شما باشیم در خصوص موضوع شاخص های انتخاب اواپراتور در سیستم سردخانه. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
ادامه سیکل مکانیکی چیلر و تعاریفی کوتاه در سیستم چیلر

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران. امروز قصد داریم تا در خدمت شما باشیم در خصوص موضوع ادامه سیکل مکانیکی چیلر و تعاریفی کوتاه در سیستم چیلر. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
قدرت مکانیکی و الکتریکی کمپرسور کولرگازی

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران.

امروز قصد داریم تا در خدمت شما عزیزان باشیم در خصوص موضوع قدرت مکانیکی و الکتریکی کمپرسور کولرگازی. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
ترمینال برق کمپرسور در کولرگازی

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران. امروز قصد داریم تا در خدمت شما باشیم در خصوص موضوع ترمینال برق کمپرسور در سیستم کولرگازی. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
مدار الکتریکی کولرگازی

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران. امروز قصد داریم تا در خدمت شما باشیم در خصوص موضوع مدار الکتریکی کولرگازی که شامل موتور، رله استارت، ترموستات، خازن و سیم های رابط می باشد. در این مطلب، موتور را توضیح می دهیم. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...
ادامه توضیحات در مورد فلوسوئیچ در سیستم پکیج

با عرض سلام و وقت به خیر خدمت اعضای محترم خانواده بزرگ کرج بوران.

امروز در خدمت شما هستیم با ادامه توضیحات در مورد فلوسوئیچ در سیستم پکیج. پس با ما همراه باشید.

بیشتر ...

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... »